Warunki korzystania

I Postanowienia wstępne

1. Korzystanie ze strony www.DENSOpromo.pl podlega „Warunkom korzystania z witryny” (zwanym dalej: Warunkami korzystania). Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki korzystania przed uzyskaniem dostępu do tej witryny. Korzystając z tej strony, oświadczasz, że zapoznałeś się i zaakceptowałeś Warunki korzystania. Jeśli nie akceptujesz jednego lub więcej warunków korzystania, nie korzystaj z tej strony.

2. Niniejsza strona internetowa została opracowana przez DENSO EUROPE B.V., prywatną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Hogeweyselaan 165 (1382 JL), Weesp, Holandia (zwaną dalej: DENSO). Numer identyfikacji podatkowej DENSO to NL800734853B01. Numer rejestracyjny DENSO w Hilversum Chamber of Commerce w Holandii to 320 50077.

3. “Treść” tej strony obejmuje, ale nie ogranicza się do: tekstu, obrazów graficznych, plików audio, kodów źródłowych / obiektowych (takich jak, bez ograniczeń, kody HTML lub Java).

II Warunki korzystania

1. Postawa i zachowanie użytkownika muszą być pod każdym względem odpowiedzialne i uważne. Między innymi użytkownik nie może korzystać z tej witryny ani jej zawartości w przypadku działań i / lub zachowań, które naruszają prawo, prawo publiczne lub przyzwoitość. Zabronione są w szczególności poniższe działania i / lub zachowania: i) naruszenie patentów, dzieł chronionych prawami autorskimi, baz danych, praw projektowych (design), zarejestrowanych znaków, znaków towarowych lub innych działań naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich; ii) szkodliwe, niezgodne z prawem lub wprowadzające w błąd oświadczenia; iii) przekazywanie materiałów zabronionych przez prawo; iv) aukcje naruszające odpowiednie przepisy lokalne lub międzynarodowe; v) pominięcie lub usunięcie zabezpieczeń witryny lub jej dowolnej części.

2. Użytkownik może uzyskać dostęp do treści (z wyjątkiem obrazów graficznych, które można zobaczyć poniżej) do użytku osobistego lub niekomercyjnego. Użytkownik nie może rozpowszechniać, zmieniać, reprodukować, przesyłać, umieszczać, publikować, komunikować ani wykorzystywać zawartości tej witryny w celach marketingowych i innych związanych z wykorzystywaniem.

3. Zawartość tej strony nie może być modyfikowana, kopiowana ani przetwarzana w żaden sposób.

4. Kopie tej strony muszą zawierać pisemne powiadomienie o prawach autorskich DENSO i zarejestrowanych znakach.

5. Dystrybucja, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie, publikowanie, przesyłanie, umieszczanie lub używanie graficznych obrazów z tej strony jest zabronione bez wyraźnej pisemnej zgody DENSO.

III Prawa własności intelektualnej

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej związane z treścią tej strony należą wyłącznie do DENSO lub jej podmiotów stowarzyszonych. Nazwy produktów, logotypy, znaki towarowe lub nazwa DENSO na tej stronie i / lub te, którym towarzyszą znaki ® lub ™ są zastrzeżonymi znakami towarowymi stanowiącymi własność lub zarejestrowanymi przez DENSO lub podmioty powiązane z DENSO, podczas gdy materiały opatrzone znakiem © podlegają prawom autorskim należącym do firmy DENSO lub jej podmiotów stowarzyszonych.

2. Używanie lub naruszenie tych znaków towarowych lub materiałów chronionych prawami autorskimi, z wyjątkiem powyższych, jest surowo zabronione.

IV Obowiązki i szkody

1. Zawartość tej strony jest, według naszej wiedzy, prawdziwa i dokładna.

2. Ogólnie rzecz biorąc, DENSO uważa, że ​​linki do publicznie dostępnych stron internetowych osób trzecich są zgodne z prawem i spójne, ale nie muszą odzwierciedlać ogólnych oczekiwań osób korzystających z Internetu. Jeśli podmiot nie chce być podłączony do witryny DENSO, DENSO usunie link z witryny po otrzymaniu pisemnego żądania.

3. DENSO nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wtórne (w tym utratę danych) generowane przez lub wynikające z użycia treści na stronie lub treści znalezionych na stronach powiązanych z witryną DENSO przez, na przykład, hiperłącza, odnośniki hipertekstowe lub metatagi.

4. DENSO nie gwarantuje, że opublikowane materiały (np. Opisy produktów) nie zawierają żadnych błędów, braków lub wirusów i nie gwarantują poprawienia tych błędów i / lub braków.

5. Pełna odpowiedzialność DENSO, jak również jedyny i wyłączny środek zaradczy, nie przekroczy kwoty zapłaconej przez użytkownika za treść tej witryny.

6. Użytkownik będzie chronić DENSO przed roszczeniami osób trzecich w związku z naruszeniem lub niedotrzymaniem Warunków korzystania lub z roszczeniami związanymi lub wynikającymi z użytkowania przez użytkownika treści i witryny.

V Pozostałe postanowienia

1. Warunki korzystania podlegają prawu holenderskiemu. Wszelkie spory pomiędzy DENSO i użytkownikami w wyniku niniejszych Warunków korzystania będą przekazywane właściwemu sądowi z Amsterdamu, Holandia.

2. Wszystkie dane przesłane przez użytkowników są zbierane za pośrednictwem rumuńskiego partnera DENSO, SC LOOPAA MARCOM SRL, z siedzibą w Cluj Napoca, str. I. B. Deleanu, nr. 64, 2 piętro, powiat Cluj, zarejestrowany w rejestrze handlowym pod nr. J12 / 135/2013, CUI RO31105465, bieżące konto bankowe nr. RO85BTRLRONCRT0201383901, otwarty w Banca Transilvania i zarejestrowany jako operator danych osobowych nr. 32737.